Impressum:


laser PRO Sp. z o.o.
ul. Ołtaszyńska 92c
53-034 Wrocław
Polska

Tel: +48 71 723 46 79
Mobile: +48 734 497 670
E-mail: biuro@laser-pro.pl

Prezes Zarządu:

Bernard Rzany

Dane rejestrowe:

Wpis do Rejestru Przedsiębiorców: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000539534
NIP: 894-305-91-46
REGON: 360599400

Wykluczenie odpowiedzialności

Oferta internetowa została stworzona z najwyższą starannością. Mimo to firma laser PRO Sp. z o.o. nie udziela żadnej rękojmi ani gwarancji na treści zawarte na stronie internetowej i wyklucza odpowiedzialność za wszelkie bezpośrednie lub pośrednie szkody powstałe w związku z korzystaniem z tej witryny.

W przypadku linków do innych stron internetowych firma laser PRO Sp. z o.o. również nie jest odpowiedzialna za ich treść. Odpowiedzialność ponoszą wyłącznie administratorzy tych stron.


Prawo autorskie i znak firmowy

Wszystkie prawa zastrzeżone. Teksty, obrazy, grafika, dźwięki, animacje i pliki wideo oraz inne treści umieszczone na stronie internetowej są chronione prawem autorskim oraz innymi przepisami ochrony własności intelektualnej. Kopiowanie, modyfikacja lub wykorzystanie tych treści w jakiejkolwiek formie jest zabronione bez uprzedniej zgody firmy laser PRO Sp. z o.o.

Wszystkie znaki firmowe przedstawione na stronie internetowej, w szczególności logotypy, patenty itp. są, o ile nie określono inaczej, prawnie chronione i stanowią własność intelektualną firmy laser PRO Sp. z o.o.


Internetowe rozstrzyganie sporów konsumenckich

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich (Rozporządzenie 524/2013) Unia Europejska umożliwia rozstrzyganie sporów konsumenckich za pomocą internetowej platformy dostępnej pod adresem: www.ec.europa.eu/consumers/odr.

Firma laser PRO Sp. z o.o. nie bierze udziału w postępowaniach ugodowych przed podmiotami uprawnionymi do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Zawsze staramy się rozstrzygać spory za obopólną zgodą.

PolandEnglish