Głowice do cięcia laserowego

Ze względu na dużą różnorodność procesy cięcia laserowego wymagają zastosowania głowic laserowych precyzyjnie dostosowanych do typu lasera i rodzaju aplikacji.

W procesach cięcia 2D na maszynach portalowych wykorzystywane są z reguły głowice współpracujące z laserami CO2 i włóknowymi wyposażone w czujniki do pomiaru odległości, które zapobiegają kolizjom między głowicą a obrabianym detalem. Najnowsze rozwiązania tego typu oferują jednak dużo więcej funkcjonalności z zakresu zaawansowanej sensoryki, takich jak zmiana położenia soczewki w ruchu i kontrola przebiegu procesu w czasie rzeczywistym. Dobrze dobrana głowica do cięcia pozwala na obróbkę różnorodnych materiałów – od stali, stali szlachetnej i aluminium, po metale kolorowe – z zachowaniem wysokiej dynamiki i prędkości procesu. Jej wysoka elastyczność w porównaniu z konwencjonalnymi technikami cięcia, w tym łatwość dostosowania do zmiany kształtu i wielkości obrabianych detali, pozwala na skrócenie czasu taktowania i zwiększenie efektywności procesów produkcji.

Kwestia dokładności pozycjonowania nabiera jeszcze większego znaczenia w procesach cięcia 3D z zastosowaniem 5-osiowych wycinarek laserowych i robotów. Wykorzystywane w obróbce 3D głowice tnące wyposażone są z reguły w zintegrowane systemy osi zapewniające zachowanie odpowiedniej odległości od detalu oraz precyzyjne cięcie po wyznaczonym torze. Co więcej, głowice tego typu konstruowane są coraz częściej w sposób zapewniający ich wysoką wytrzymałość na trudne warunki otoczenia i wyposażane w interfejsy komunikacyjne ułatwiające programowanie toru wiązki laserowej.

Dokładne pozycjonowanie odgrywa też istotną rolę w procesach cięcia rur i profili. Mamy tu bowiem do czynienia z dwoma typami ruchów wykonywanymi jednocześnie – ruchem detalu (rotacja i pozycjonowanie wzdłużne) oraz ruchem głowicy tnącej w górę (oś Z) oraz w bok. Wymaganą precyzję pozycjonowania zapewnia w tym przypadku zintegrowany z głowicą zespół czujników do pomiaru odległości od detalu, który – sterując osią Z – zabezpiecza głowicę przed kolizją.

Największym wyzwaniem dla producentów głowic laserowych są jednak procesy mikroobróbki wymagające wysokiej stabilności mechanicznej i termicznej maszyn, a także zachowania dokładności pozycjonowania i szerokości szczeliny cięcia rzędu kilku mikrometrów. Tak wysoka precyzja umożliwia wycinanie detali wykorzystywanych choćby w medycynie (stenty) czy mechanizmach zegarków. Stosowane w tych procesach głowice tnące muszą umożliwiać obróbkę z różnymi zakresami długości fali (lasery na ciele stałym, lasery piko- i femtosekundowe), być wyposażone w dodatkowe elementy układu optycznego ograniczające możliwość wielokrotnego odbicia fal o długościach innych niż zadana, a także oferować możliwość dokładnego skalowania i pozycjonowania z wykorzystaniem układu optycznego z wbudowaną kamerą.

W naszej ofercie znajdą Państwo całą paletę głowic tnących firmy Precitec przeznaczonych do różnorodnych aplikacji z zakresu obróbki laserowej.


Zastosowanie

  • Typ głowicy: laserowa głowica tnąca
  • Aplikacje: cięcie 2D, cięcie 3D, cięcie rur i profili, mikroobróbka
  • Zadania: skupianie wiązki laserowej, precyzyjne cięcie dzięki kontroli położenia głowicy
  • Wyposażenie: czujniki odległości, zintegrowane osie, układ optyczny zintegrowany z kamerą
  • Zalety: wysoka precyzja, wysoka wytrzymałość na trudne warunki otoczenia, brak obróbki wykańczającej, możliwość cięcia grubych i trudnych materiałów ja, wysoka wytrzymałość na trudne warunki otoczenia, brak obróbki wykańczającej, możliwość cięcia grubych i trud

PolandEnglish