Pomiary mocy i energii wiązki laserowej

Oprócz systemów laserowych nasza oferta obejmuje także sprzedaż systemów do pomiaru mocy i energii wiązki laserowej, zarówno w trybie CW, jak i impulsowym. Na życzenie klienta możemy przeprowadzić także pomiary wiązki w jego zakładzie, korzystając z własnych czujników dostępnych w naszym laboratorium. Pomiar taki jest istotny zarówno przy pierwszym uruchomieniu systemu laserowego, aby sprawdzić zgodność parametrów wiązki z deklaracjami producenta, jak i w późniejszym okresie, m.in. w celu określenia przyczyn różnic w jakości obróbki czy optymalizacji procesów produkcyjnych. Realizowane przez nas pomiary umożliwiają precyzyjne wychwycenie odchyleń parametrów wiązki laserowej, a tym samym eliminację braków oraz poprawę ogólnej jakości obróbki. Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia terminu i warunków przeprowadzenia pomiarów.PolandEnglish