Pomiary promieniowania rozproszonego

We współpracy ze specjalistami z zakresu fizyki optycznej i technologii laserowych wykonujemy także pomiary rozproszonego (odbitego) promieniowania laserowego na stanowiskach obróbczych. Dzięki zastosowaniu ultradokładnych systemów pomiarowych i kamer bliskiej podczerwieni marki Coherent jesteśmy w stanie z dużą dokładnością określić, czy promieniowanie generowane przez źródło laserowe mieści się w bezpiecznym zakresie i jakie zagrożenie stwarza dla pracowników i ich otoczenia. Procedura ta – w połączeniu z profesjonalnym doradztwem w zakresie doboru sprzętu BHP do pracy z laserem – umożliwia pełne zabezpieczenie personelu przed zagrożeniami generowanymi przez systemy laserowe, pozwalając m.in. na odpowiednie dobranie okularów ochronnych, parawanów, szybek i odzieży ochronnej w oparciu o rzeczywiste warunki panujące na danym stanowisku obróbczym.PolandEnglish