Systemy filtracji dymu i pyłu laserowego

Mimo że w porównaniu z innymi metodami przetwórstwa obróbka laserowa metali i tworzyw sztucznych jest procesem względnie czystym, także w jej trakcie powstają niebezpieczne dymy i pyły, których przyjmowanie przez dłuższy czas może przyczynić się do poważnych dolegliwości zdrowotnych. Przykładowo, pyły powstające w trakcie obróbki metali (wiercenia, cięcia, grawerowania itd.) mogą zawierać szkodliwe metale ciężkie gromadzące się w organizmie. Z kolei podczas obróbki stopów metali uwalniane są m.in. nikiel, chrom czy kobalt, a podczas przetwarzania materiałów organicznych – wysoce toksyczne produkty pirolizy, takie jak dioksyny czy chlorowodór. Dym laserowy zawiera ponadto drobny pył, którego regularne wdychanie może prowadzić do chorób dróg oddechowych, problemów z krążeniem i nowotworów.

Chroniczne obciążenie dymem i pyłami jest również uciążliwe dla maszyn, które mogą ulec awarii, powodując kosztowne przestoje, lub dekalibracji, istotnej zwłaszcza w przypadku obróbki precyzyjnej. Z punktu widzenia przedsiębiorcy problemy te mają istotny wpływ nie tylko na poziom absencji, ale także wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa obniżane na skutek owej absencji, obniżonej precyzji obróbki oraz przestojów.

Odsysanie i filtrowanie dymu i pyłu laserowego nie jest zadaniem, które może być efektywnie realizowane przez zwykłe odkurzacze przemysłowe. Ich celem jest bowiem wyłącznie usuwanie brudu po obróbce, nie zaś – jak w przypadku systemów filtrujących – separacja substancji niebezpiecznych z powietrza. Dlatego też odpowiednio wydajny, dobrany do danej aplikacji system odciągu oraz filtracji dymów i pyłów powinien zostać uwzględniony już na etapie projektowania przyszłej instalacji.

Firma laser PRO ma w swojej ofercie bogate portfolio produktów do usuwania i filtracji pyłów i dymów laserowych niemieckiej firmy ULT o wydajności od 80 do 5000 m3 powietrza na godzinę.
W skrócie

  • Typ wyposażenia: systemy odciągu i filtracji dymów i pyłów laserowych
  • Wydajność: 80-5000 m3/h
  • Aplikacje: cięcie, spawanie, znakowanie i grawerowanie, ablacja, obróbka powierzchni
  • Zalety; dokładna filtracja zanieczyszczeń, ekonomiczność, wysoka wydajność
PolandEnglish