Szukaj
Close this search box.

Zaobserwuj nas!

Lutowanie

Mimo że dominującą techniką łączenia materiałów jest spawanie, nie wszystkie elementy mogą zostać połączone w ten sposób. Alternatywnie można zastosować lutowanie laserowe, a więc łączenie komponentów przy użyciu lutu, który jest podawany do obszaru roboczego za pomocą drutu lub uprzednio nałożonej pasty. Na skutek dostarczania energii lasera spoiwo ulega topnieniu i przenika do szczelin pomiędzy lutowanymi przedmiotami, gdzie następuje połączenie dyfuzyjne pomiędzy materiałem i lutem. Cechą szczególną lutowania jest niższa temperatura topnienia lutu niż łączonych elementów oraz wytwarzanie złącza na gotowo, bez konieczności stosowania dodatkowej obróbki wykończeniowej.

Galeria zdjęć

Lutowanie miękkie

Lutowanie miękkie zachodzi w temperaturze do 450°C i jest stosowane do łączenia dwóch różnych materiałów, np. aluminium ze stalą, elementów obwodu elektronicznego z płytką PCB, a także w produkcji paneli fotowoltaicznych. Powstałe złącze charakteryzuje się niskimi naprężeniami, ale nie jest przystosowane do pracy w wysokich temperaturach. Jako materiał na lut stosowane są najczęściej stopy składające się z cyny, bizmutu, antymonu i kadmu.

Lutowanie twarde

Lutowanie twarde zachodzi w temperaturze powyżej 450°C niższej niż temperatura topnienia łączonych materiałów. Przekłada się to także na moc lasera, która musi być wyższa niż w przypadku lutowania miękkiego. Powstałe złącze – dzięki wytrzymałości zbliżonej do połączenia spawanego – charakteryzuje się zdolnością do przenoszenia dużych naprężeń. Luty twarde dzieli się ze względu na główny składnik chemiczny m.in. na luty miedziane, niklowe, aluminiowe czy srebrne. Głównym obszarem zastosowań omawianej techniki jest branża motoryzacyjna, gdzie lutowanie używane jest w procesach wytwarzania dachów samochodowych lub klap bagażnika.

Więcej o lutowaniu laserowym można przeczytać w artykule tutaj.

Scroll to Top