Szukaj
Close this search box.

Zaobserwuj nas!

Strukturyzacja

strukturyzacja laserowa
strukturyzacja w miedzi laser pro

Współczesna technologia stale posuwa się naprzód. Przynosząc innowacyjne metody, które umożliwiają modyfikację powierzchni materiałów na skalę mikro- i nanometryczną. Technologia laserowa jest jednym z pionierskich procesów w tym obszarze. Pozwala ona na kontrolowaną i powtarzalną zmianę struktury materiałów przy użyciu wiązki laserowej. Niesie to ze sobą wiele nowych możliwości w takich dziedzinach jak nanotechnologia, elektronika, medycyna, materiałoznawstwo, a także szeroko pojęty przemysł i wiele innych.

Galeria zdjęć

Strukturyzacja i jej zastosowanie

Strukturyzacja laserowa to proces, w którym promień lasera jest precyzyjnie ukierunkowany na materiał, co umożliwia manipulację jego właściwościami fizycznymi oraz chemicznymi w skali mikro i nano. Wykorzystując różne rodzaje laserów, takie jak lasery femtosekundowe, pikosekundowe i nanosekundowe, można uzyskać różne efekty strukturalne na powierzchni materiału. W zależności od parametrów lasera i właściwości materiału, może dojść do procesów takich jak ablacja, kontrolowane topnienie i stygnięcie materiału, co prowadzi do generacji dwu lub trójwymiarowych struktur.

Strukturyzacja laserowa materiałów ma ogromne znaczenie w nanotechnologii. Jedną z korzyści jest poprawa właściwości mechanicznych, elektrycznych i optycznych materiałów. Tworzenie struktur o określonej geometrii na powierzchniach metalicznych lub półprzewodnikowych może prowadzić do pojawienia się efektów plazmonicznych. Znajdują one zastosowanie ,np. w zwiększeniu absorpcji promieniowania słonecznego przez ogniwa fotowoltaiczne.

Strukturyzacja - branże

W elektronice strukturyzacja laserowa może być wykorzystywana do obróbki krzemowych płytek do zaawansowanych mikroprocesorów i układów scalonych, a także polepszenia właściwości perowskitów.
Kolejną dziedziną chętnie korzystającą z dobrodziejstw możliwości strukturyzacji laserowej jest medycyna. Mikrostruktury na implantach poprawiają ich biokompatybilności i zdolności do namnażania się tkanek w porównaniu do materiału bez takiej struktury.
Doskonałym połączeniem może być synergia czyszczenia laserowego z jednoczesną strukturyzacją. Tak przygotowany materiał posiada zwiększoną adhezję, dzięki czemu warstwa powłoki w postaci farby lub lakieru ściślej połączy się z materiałem.
Kolejnym zastosowaniem strukturyzacji laserowej może być tworzenie powłok hydrofobowych. Umiejętne naniesienie struktury na powierzchnię materiału zmienia jego kąt zwilżalności, przez co selektywnie możemy zmieniać właściwości materiału, np. do kolejnego procesu produkcyjnego jakim może być nanoszenie warstw uszczelniających.
Scroll to Top