Szukaj
Close this search box.

Zaobserwuj nas!

Seminaria BHP

Jako specjaliści w branży technologii laserowych, przykładamy szczególną uwagę do kwestii bezpieczeństwa w pracy z laserami, w tym także do poszerzenia wiedzy i kompetencji u naszych klientów i partnerów. Z tego powodu nie ograniczamy się do doradztwa oraz sprzedaży szerokiej gamy środków ochronnych do bezpiecznej pracy z laserami, ale również prowadzimy szkolenia Laser Safety Officer budujące specjalistyczne kwalifikacje pracowników.

Certyfikat_LASER SAFETY OFFICER

Szkolenie Laser Safety Officer

Certyfikowane szkolenie „Inspektor ds. Bezpieczeństwa Laserowego” (ang. Laser Safety Officer)

Przeznaczone jest dla profesjonalistów pracujących z laserami w środowisku naukowym lub przemysłowym, w tym przede wszystkim dla inżynierów, techników, specjalistów ds. bezpieczeństwa i innych, którym przypisano odpowiedzialność za realizację polityki bezpieczeństwa laserowego w miejscu pracy.

Laser Safety Officer to osoba odpowiedzialna za monitorowanie bezpiecznego użytkowania laserów w środowisku pracy – w tym przede wszystkim poprzez określenie odpowiednich środków zabezpieczenia i kontroli, w zależności od poziomu zagrożenia laserowego stwarzanego przez wykorzystywane urządzenia.
Dyrektywy Unii Europejskiej i normy PN-EN wymagają, aby w każdym zakładzie wykorzystującym lasery klas 3R, 3B i 4 została mianowana co najmniej jedna osoba o kwalifikacjach inspektora ds. bezpieczeństwa laserowego.

Co obejmuję szkolenie Laser Safety Officer?

W ramach szkolenia uczestnicy poznają zagadnienia dotyczące bezpiecznej pracy z laserami, w tym m.in.:

• zasady działania lasera i charakterystyki promieniowania laserowego,
• zagrożenia pośrednie i bezpośrednie,
• kryteria oceny zagrożenia,
• środki służące ograniczeniu ryzyka,
• wymogi prawne dotyczące bezpieczeństwa przy pracy z laserami,
• dyrektywy i normy opisujące środki zapewnienia bezpieczeństwa,
• zadania i odpowiedzialność inspektora ds. bezpieczeństwa laserowego.

Szkolenie zakończone jest testem sprawdzającym zdobytą wiedzę. Zdanie testu końcowego zapewnia uczestnikowi otrzymanie certyfikatu inspektora ds. bezpieczeństwa laserowego, potwierdzającego udział w szkoleniu i uprawniającego do wykonywania zadań na tym stanowisku.

Szkolenie odbywa się cyklicznie w formie jednodniowego seminarium prowadzonego stacjonarnie we Wrocławiu.

Dowiedz się więcej z materiałów zamieszczonych poniżej lub wysyłając pytania na adres: biuro@laser-pro.pl

Zapisz się już dzisiaj na szkolenie !

Podstawowe szkolenie z bezpieczeństwa laserowego

Przeznaczone jest przede wszystkim dla operatorów i techników pracujących z maszynami laserowymi w środowiskach produkcyjnych i przemysłowych. Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy i kompetencji, aby umożliwić wykonywanie zadań w pracy z laserami w sposób bezpieczny dla siebie oraz swojego otoczenia.

W ramach szkolenia uczestnicy poznają zagadnienia dotyczące bezpiecznej pracy z laserami, w tym m.in.:

• podstawowe zasady działania lasera i charakterystyki promieniowania laserowego,
• zagrożenia pośrednie i bezpośrednie,
• podstawowe kryteria oceny zagrożenia,
• środki służące ograniczeniu ryzyka.

Szkolenie ma postać 4-godzinnego seminarium prowadzonego w siedzibie firmy klienta lub, na życzenie klienta, w siedzibie firmy laser PRO we Wrocławiu.

Terminy szkoleń pozostają w sposób elastyczny do indywidualnego uzgodnienia pomiędzy stronami.

Galeria zdjęć

Scroll to Top