Szukaj
Close this search box.

Zaobserwuj nas!

Promieniowanie Laserowe – Zagrożenia i Zasady Bezpieczeństwa

Pomimo niezaprzeczalnych korzyści promieniowanie laserowe, wiąże się z licznymi zagrożeniami. W tym artykule omówimy bezpośrednie i pośrednie zagrożenia związane z promieniowaniem laserowym, techniczne zabezpieczenia oraz zasady BHP, które należy przestrzegać, aby zapewnić bezpieczne warunki pracy.
działający laser znak zagrożenie
Spis treści
  Add a header to begin generating the table of contents

  Bezpośrednie Zagrożenia Związane z Promieniowaniem Laserowym

  1. Uszkodzenie Oczu:
  Bezpośrednie napromieniowanie może spowodować uszkodzenia siatkówki, rogówki i soczewki oka, prowadząc do trwałej utraty wzroku. Szczególnie niebezpieczne długości fali wiązki lasera dla oczu są z zakresu od 400 nm do 1400 nm. Odbicia i rozproszenia wiązki lasera od powierzchni błyszczącej może być również niebezpieczne.
  2. Uszkodzenie Skóry:
  Bezpośrednia ekspozycja na silne promieniowanie laserowe może powodować oparzenia skóry. Długotrwała ekspozycja może prowadzić do poważnych uszkodzeń tkanek, w tym powstawania nowotworów skóry. Promieniowanie laserowe może również powodować przegrzanie tkanek biologicznych, prowadząc do ich uszkodzenia.

  Pośrednie Zagrożenia Związane z Promieniowaniem Laserowym

  1. Pożar:
  Systemy laserowe o wysokiej mocy mogą zapalać łatwopalne materiały znajdujące się w ich pobliżu.
  2. Działania Chemiczne:
  Podczas obróbki laserowej z obrabianego materiału wydzielane są nierzadko toksyczne opary i gazy. Niewielkie rozmiary zanieczyszczeń po obróbce laserowej mogą osiadać w płucach. Natomiast opary, które mają rozmiary rzędu 0,01 μm pokonują barierę płuc i przedostają się do krwiobiegu. W przypadku, niektórych materiałów opary i dym laserowy mogą mieć efekt kancerogenny.

  Techniczne Zabezpieczenia Przed Zagrożeniami Laserowymi

  1. Zabezpieczenia miejsca pracy lasera:

  Lasery powinny być zamknięte w odpowiednich obudowach, które zapobiegają wydostawaniu się promieniowania. Alternatywnych rozwiązaniem będzie instalacja kurtyn ochronnych wokół stanowisk pracy z laserem. Wytyczne wyboru ekranów ochronnych na stanowiskach roboczych określa norma EN 12254.

  2. Ochrona Oczu:

  Użytkowanie specjalistycznych okularów ochronnych spełniających wymagania norm europejskich EN 207 lub EN 208, dostosowane do długości fali używanego lasera. Alternatywnym rozwiązaniem do spawania laserowego będą przyłbice z filtrem samościemniającym obszar spawania. Dodatkowym atutem będzie osłona skóry na twarzy, która również jest narażona na oddziaływanie promieniowania rozproszonego.

  3. Systemy Alarmowe i światła ostrzegawcze:

  Miejsca pracy lasera powinno w jednoznaczny sposób informować osoby trzecie o aktywności lasera. Aby zapewnić bezpieczeństwo osób postronnych stosuje się systemy alarmowe i światła ostrzegawcze, które informują o pracy lasera.

  Zabezpieczenia miejsca pracy lasera przed promieniowaniem laserowym

  Promieniowanie Laserowe - Zasady BHP

  1. Szkolenie Pracowników:

  Wszyscy pracownicy powinni przechodzić regularne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pracy z laserami.

  2. Procedury Bezpieczeństwa
  • Stworzenie i przestrzeganie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpiecznej obsługi laserów.
  • Regularne kontrole techniczne sprzętu laserowego, aby upewnić się, że działa on prawidłowo i jest bezpieczny w użyciu.
  3. Środki Ochrony Osobistej:

  W zależności od klasy użytkowanego lasera stosowanie odpowiedniej odzieży ochronnej, która zabezpiecza przed przypadkowym kontaktem z promieniowaniem, a także okularów ochronnych.

  4. Oznakowanie Stref Pracy:
  • Oznakowanie wszystkich obszarów, gdzie używane są lasery, odpowiednimi znakami ostrzegawczymi.
  • Ograniczenie dostępu do stref pracy z laserami tylko dla przeszkolonego personelu.
  odzież ochronna przed promieniowaniem laserowym
  zabezpieczenie miejsca pracy przed promieniowaniem laserowym

  Promieniowanie laserowe, mimo swoich szerokich zastosowań, niesie ze sobą szereg zagrożeń, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich. Właściwe techniczne zabezpieczenia oraz przestrzeganie zasad BHP są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa w miejscach, gdzie lasery są używane. Regularne szkolenia, odpowiednie środki ochrony osobistej i systemy alarmowe to tylko niektóre z elementów, które pomagają minimalizować ryzyko związane z pracą z promieniowaniem laserowym.

  Zapraszamy do kontaktu, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o jak stworzyć bezpieczne miejsce pracy.

  Podobne wpisy

  Scroll to Top